Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,046 δισ. ευρώ στο τετράμηνο

Οι περικοπές δαπανών στηρίζουν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Στα 1,046 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014, με τις περικοπές δαπανών να εξακολουθούν να στηρίζουν την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου  
Οικονομικών σε τροποποιημένη ταμειακή βάση το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 4μηνο 2014 σε 1,14 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,42 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 17,282 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 578 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,88 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 976 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 809 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 1,44 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,4%, παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 73 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,41 δισ. ευρώ ή ποσοστό 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16,13 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 265 εκατ. ευρώ ή 1,6 % έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13,84 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,053 δισ. ευρώ ή 7,1 % χαμηλότερα έναντι του στόχου. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 12,58 δισ. ευρώ, 399 εκατ. ευρώ ή 3,1 % λιγότερα έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 431 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (475 εκατ. ευρώ).

Κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του τριμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου 2014 είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 8,0%,οι φόροι στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ ή 4,5%,οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 204 εκατ. ευρώ ή 40,8%, λόγω κυρίως λόγω των εισπράξεων από το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 98 εκατ. ευρώ ή 2,7%,ο Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων, κατά 49 εκατ. ή 121,9% και οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 18,9 %.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου η μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ΑΝFA & SMPs) κατά 500 εκατ. ευρώ ή 59,7%, οφειλόμενη στην χρονική υστέρηση επιστροφής των εσόδων αυτών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 57 εκατ. ευρώ ή 24,2 %, αν και συγκρινόμενος με τις εισπράξεις του προηγούμενου έτους παρατηρείται σημαντική αύξηση κατά 124 εκατ. ευρώ, οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 84 εκατ. ευρώ ή 7,7%,τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 382 εκατ. ευρώ ή 36,5% και 182 εκατ. ευρώ ή 12,2% αντίστοιχα, τα έσοδα από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 46 εκατ. ευρώ ή 43,8% και οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 104 εκατ. ευρώ ή 31,9%.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.398 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 398 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.000 εκατ. ευρώ) και κατά 562 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.