Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Ελληνικά Καλώδια: Ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο

Σε 76 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ το πρώτο τρίμηνο του 2014, μειωμένος κατά 14% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 76 εκατ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014, μειωμένος κατά 14% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2013 (88 εκατ. Ευρώ), αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών των βασικών μετάλλων, καθώς και της μειωμένης ζήτησης στις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του έτους. Ωστόσο οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 1,7 εκατ. Ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 4,4 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 0,4 εκατ. Ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 1,6 εκατ. Ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, καθώς και κατά 1,3 εκατ. Ευρώ λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της FULGOR (κόστος αδράνειας κατά την διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού). Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την προαναφερθείσα μείωση του κύκλου εργασιών και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 7,8 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκατ. Ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 5,7 εκατ. Ευρώ ή 0,1923 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 192 εκατ. ευρώ την 31/3/2014 έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 εκταμιεύθηκαν 7,2 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις, κυρίως στις εγκαταστάσεις της FULGOR στην Κόρινθο.

Η σταδιακή αύξηση της ζήτησης στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον, ενώ από το δεύτερο τρίμηνο θα αρχίσει η παραγωγή παραγγελιών υποβρυχίων καλωδίων. Παράλληλα συνεχίζονται αμείωτες οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενδυνάμωση των δικτύων πωλήσεων, επέκταση των πωλήσεων εκτός Ευρώπης, περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.