Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Ιστορική απόφαση του ΕΔΑΔ: Πρόστιμο 90 εκατ. ευρώ στην Τουρκία για την εισβολή στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) διέταξε τη Δευτέρα την Τουρκία να πληρώσει 90 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για την εισβολή στην Κύπρο το 1974 και την επακόλουθη διχοτόμηση της νήσου.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου ισχυρίστηκε ότι η ποινή «δεν μας δεσμεύει και δεν έχει καμία αξία».

Οπως σημειώνουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, πρόκειται για ιστορική απόφαση του ΕΔΑΔ και μία από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχει ποτέ επιδικάσει το Δικαστήριο.

Η υπόθεση εκδικάστηκε μετά από προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην απόφαση αναφέρεται ότι η πάροδος του χρόνου δεν διαγράφει την ευθύνη (της Τουρκίας) για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Τουρκία καλείται να καταβάλει 30 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση στους συγγενείς των αγνοουμένων και 60 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση «για τους εγκλωβισμένους ελληνοκύπριους κατοίκους της Καρπασίας».

Το δικαστήριο σημείωσε ότι εναπόκειται στην κυβέρνηση της Κύπρου να καθορίσει τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης.

Στην απόφαση της 10ης Μαΐου 2011, με την οποία το ΕΔΑΔ είχε καταδικάσει την Τουρκία για σωρεία παραβιάσεων της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δικαστήριο είχε επιφυλαχθεί να εκδώσει μεταγενέστερη απόφαση για το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία.

Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί ακόμη στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το θέμα της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει την κύρια και καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου κατά της Τουρκίας, στην υπόθεση «Κύπρος κατά Τουρκίας».

Η Τουρκία εξακολουθεί να έχει περίπου 30.000 στρατιώτες στο νησί και είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει τη βόρεια Κύπρο ως ξεχωριστή οντότητα.

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ εκτιμούν ότι 165.000 Ελληνοκύπριοι έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από το βόρειο τμήμα του νησιού και 45.000 Τουρκοκύπριοι από το νότιο τμήμα, αν και οι δύο πλευρές λένε ότι οι αριθμοί είναι υψηλότεροι.

Η απόφαση του ΕΔΑΔ, πέραν της υλικής αποζημίωσης των συγγενών των αγνοουμένων, πολιτικά ερμηνεύεται και ως απόδοση ποινικών ευθυνών στην Τουρκία για την εξαφάνιση των αγνοουμένων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ικανοποίηση του αιτήματος να δοθούν πειστικές εξηγήσεις για την τύχη τους.

Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει:

Στην τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου για το ύψος της αποζημίωσης που οφείλει η Τουρκία στην Κυπριακή Δημοκρατία για την σωρεία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στη νήσο αλλά και μέχρι σήμερα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κατοχής του βόρειου τμήματος της, αναφέρεται ρητά ότι:

Το Δικαστήριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

- Με 16 ψήφους υπέρ και μία κατά, ότι το διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της πρωταρχικής απόφασης στις 10 Μαΐου του 2001, δεν καθιστά μη αποδεκτό το αίτημα της κυβέρνησης της Κύπρου για αποζημίωση.

- Με 16 ψήφους υπέρ και μία κατά, ότι το Αρθρο 41 (καθορισμός αποζημίωσης) εφαρμόζεται στην παρούσα υπόθεση στο βαθμό που αφορά τους αγνοούμενους.

- Με 15 ψήφους υπέρ και δύο κατά, ότι το άρθρο 41 έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση στο βαθμό που αφορά στους ελληνοκύπριους εγκλωβισμένους κατοίκους της Καρπασίας (χερσονήσου).

Με πλειοψηφία 15 ψήφων υπέρ και δύο κατά ότι:

I. Η Τουρκία πρέπει να καταβάλει στην προσφεύγουσα κυβέρνηση εντός διαστήματος τριών μηνών, 30 εκατ. ευρώ, συν φόρους, εν είδει αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι συγγενείς των αγνοουμένων,

([α] μετά το πέρας των τριών μηνών η Τουρκία για όσο δεν καταβάλλει το ποσό θα υποχρεούται στην πληρωμή τόκων με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· [β] το παραπάνω ποσό πρέπει να καταβληθεί από την κυπριακή κυβέρνηση (την προσφεύγουσα κυβέρνηση) στα θύματα υπό την εποπτεία της Επιτροπής των Υπουργών σε διάστημα 18 μηνών από την εξόφληση / καταβολή του ποσού (από την Τουρκία) ή εντός άλλου διαστήματος που αποφασίζεται από την Επιτροπή των Υπουργών).

Με πλειοψηφία 15 ψήφων υπέρ και δύο κατά ότι:

II. Η Τουρκία πρέπει να καταβάλλει, εντός τριών μηνών, 60 εκατ. ευρώ συν φόρους, εν είδει αποζημίωσης για ηθική βλάβη που υπέστησαν οι εγκλωβισμένου ελληνοκύπριοι κάτοικοι της Καρπασίας.

([α] μετά το πέρας των τριών μηνών η Τουρκία για όσο δεν καταβάλλει το ποσό θα υποχρεούται στην πληρωμή τόκων με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· [β] το παραπάνω ποσό θα διανεμηθεί από την Κυπριακή κυβέρνηση – την προσφεύγουσα – στα θύματα υπό την εποπτεία της Επιτροπής των υπουργών εντός 18 μηνών από την πληρωμή του ποσού από την Τουρκία ή εντός άλλου διαστήματος που κρίνεται αποδεκτό από την επιτροπή των υπουργών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.