Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Γράμμα σε έναν αιρετό που δεν ψηφίστηκε ποτέ...

Γράφει η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Ικαρίου
Σεβαστέ μου αιρετέ-αρεστέ,
Κατ’ αρχάς ασπάζομαι την κεντροδεξιάν σας κι ύστερις, την κεντροαριστεράν σας. Την ακροδεξιάν σας την αφήνω αφίλητη και αφύλακτη, ώστε να διεισδύει...
ψηφοθηρικά σε διάφορους χώρους. Την απλήν αναλογικήν αριστεράν σας, διαπίστωσα πως την έχετε απαρνηθεί πλήρως, εμφοβούμενος μήπως βρεθείτε προ των ανεύθυνων ευθυνών σας.
Κατά δεύτερον έρχομαι να ερωτήσω περί της καλής σας υγείας, ιδιαιτέρως τώρα που κατετροπώθη υπό Αδώνιδος το φαυλεπίφαυλον καθεστώς της συνταγογραφήσεως φαρμάκων, των αγροτικών ιατρείων και της μεταφοράς ασθενών. Μία μετακίνησις και μόνη: Κρεβάτι πόνου-κρεβάτι νεκροτομείου. Καμία επιπρόσθετη δαπάνη!

Φίλτατε,
 Ως ψηφοφόρος σας, αντιλαμβάνομαι πλήρως την σπουδαιότητα του έργου που ΔΕΝ επιτελέσατε, καθότι δεν εκλεγήκατε. Γνωρίζω καλώς πόσο σημαντική θα ήτο δια τον τόπον η καινοτόμος σας πρόταση, συμπεριληφθείσα στο δισέλιδο των προγραμματικών σας θέσεων, περί τοποθετήσεως κιγκλιδωμάτων πέριξ πλατειών, δρόμων και δρομίσκων. Τάξις, αισθητική και περιχαράκωσις, το τρίπτυχο δράσεών σας με εξέχουσα σημειολογική βαρύτητα.
Λόγος αυτής ταύτης της επιστολής μου, αποτελεί ένα πάγιον αίτημά μου προς κάθε αυτοδιοικητικόν συνδυασμό που κατέρχεται να διεκδικήσει την ψήφο μας κατά την τελευταίαν δωδεκαετίαν εις την περιοχήν μας. Γνωρίζω πως μπορείτε να πράξετε τα βέλτιστα δια την καλτσοένδυσιν όλων των υπαρχόντων δενδρυλίων εις τον μικρόν κήπον έναντι της οικίας μου, όπου διαμένουσι οι προσφιλείς άστεγοι. Τοιούτον θέαμα δύναται να τους προκαλεί την καθημερινήν ψυχικήν ανάτασιν, που δικαιούνται.

Γνωρίζω επίσης, πως ημπορείτε να ξηλώσετε πάραυτα τα ψευδή εκείνα ειδικά πλακίδια, φέροντα σημάνσεις δια τυφλούς, τα οποία όσοι ακολουθούσιν εμπίπτουν οιωνεί εις στύλους, στήλες, κιγκλιδώματα, πασσάλους ως και μηχανήματα πάλαι ποτέ αναλήψεων χρημάτων, γνωστά ως ΑΤΜ. Διαπίστωσα την μέριμναν που έχετε δια τα άτομα με ειδικάς ανάγκας, καθώς παρκάρετε εις ένδειξιν τιμής την Mercedes σας  στας ειδικάς σημασμένας θέσεις, ενίοτε δε, προσκρούει το όχημά σας στο σήμα, ως ένδειξη αντιδράσεως και αγωνιστικής τοποθετήσεως υπέρ ΑμεΑ.

Είμαι πεπεισμένος, πως εάν οι συμπολίτες μας σας εμπιστευθούν, έχετε μακρόπνοα σχέδια: Την δια βίου από-μάθηση (τι να την κάνει την επιμόρφωση το «γκαρσονάκι» της Ευρώπης;). Την κυκλοφοριακή αποσυμφόρησιν δι αποχωρήσεως όλων των αναπηρικών οχημάτων, βρεφικών αμαξιδίων, αστικών λεωφορείων, ταξί και λοιπών, ώστε να ευρίσκουν χώρον μετακίνησης τα ιδιωτικά μας οχήματα. Την διευθέτησιν όλων των απολύτως αναγκαίων συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, ήτοι άρτον και θεάματα. Προτείνω ξεροκόμματον και νυχτωδίες με άδοντα… «κόμματον».
Μεταξύ των άλλων υψηλών σας στόχων, σεβαστέ μου ηγέτα, μεριμνήστε παρακαλώ δια την αντικατάστασιν καπακίου τουαλέτας, εις το αριστερόν, τω εισερχομένω, ανδρικόν αποχωρητήριον του δημοτικού γηπέδου της περιοχής. Εάν ενθυμείστε, σας είχα ξαναϋποβάλλει το σχετικόν αίτημα και προ τετραετίας, όταν επισκεφθήκατε συν χορδαίς και τυμπάνοις το γήπεδον, ένθα πραγματοποιήσατε την κεντρικήν σας -και τότε- προεκλογικήν ομιλίαν.

Θεωρώ πως επέστη η ώρα να διορθωθεί αυτή η μικρή εκκρεμότης ώστε να κατατροπωθούν οι ξεδιάντροποι αμφισβητίαι του μεγαλόπνοου σχεδίου παρεμβάσεώς σας εις τον τόπον.

Σας ασπάζομαι ασμένως και αναμένω!

Ένας ψηφοφόρος σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.