Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Οσο όσο δίνουν τα διαμερίσματα – Χωρίς τέλος η πτώση των τιμών

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ...
το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και παρουσίασε η


Τράπεζα της Ελλάδος.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 7,5%, ενώ για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% (11,5%, 11,7%, 9,2% και 8,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα), έναντι 11,7% το 2012.
Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 7,6% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 7,5% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών).
Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων ανήλθε στο 10,4%, έναντι 10,2% των «παλαιών» (2012: «νέα» -12,1%, «παλαιά» -11,4%).
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 10,6% στην Αθήνα, 7,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2012 ήταν 11,9%, 8,8%, 10,1% και 7,9% αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.