Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Τέσσερις προτάσεις για να σωθεί η βιομηχανία

Θα πρέπει να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για να σωθεί η βιομηχανία, σύμφωνα με μελέτη του  ΚΕΠΕ, στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις της, ενώ εκφράζει και τις ανησυχίες της για τον κλάδο. “Η Ελληνική βιομηχανία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις που  οδηγούν  σε μείωση της ανταγωνιστικότητας και με αρνητικές συνέπειες στη εξωστρέφεια αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητά της”, τονίζει.

Μπορεί η κυβέρνηση να έλαβε μέτρα για  τη
μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά, όπως τονίζει, έχουν κυρίως βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και  δεν  μπορούν να συμβάλλουν διαρθρωτικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημειώνεται ότι το newmoney.gr είχε μεταφέρει τις ανησυχίες των βιομηχάνων για τα περί προσωρινών μέτρων.

Η έκθεση του ΚΕΠΕ για το Μάιο, αναφέρει ότι παρά την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα  κλάδων  όπως  η χαλυβουργία, η βιομηχανία αλουμινίου, η κλωστοϋφαντουργία κλπ., οι κλάδοι αυτοί σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας με άμεσες επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία και την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται στην έκθεση, στις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα οι χαρτοβιομηχανίες, οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου, στις οποίες το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30% του συνολικού κόστους μεταποίησης, οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο τελικό κόστος των προϊόντων τους και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητά τους.

Αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη βιομηχανία,  τα φορτία της οποίας ως γνωστόν, λόγω της σταθερότητας τους όλο το 24ωρο, στηρίζουν τη λειτουργία των μονάδων βάσης της ΔΕΗ(λιγνιτικές).

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία  της Eurostat, 2014, το 2012 η συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση της βιομηχανίας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε περίπου στο 15% του συνόλου της χώρας. Το ποσοστό αυτό ήταν μειωμένο σημαντικά σε σχέση με το 2008 που ήταν 20%, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και ακόμα χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2000 (24%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον μέσο όρο των 28 κρατών μελών της ΕΕ ήταν σημαντικά υψηλότερα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα, δηλαδή 26% για το 2012, από 27% το 2008 και 29% το 2000. Αντιστοίχως, το 2012, η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της βιομηχανίας στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 22% του συνόλου.

Το ΚΕΠΕ προτείνει ότι για τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας θα πρέπει να  υπάρξει  μια ξεκάθαρη και στοχευμένη μακροχρόνια ενεργειακή πολιτική σε συνδυασμό με μια ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική. Ως βασικούς  άξονες ανάπτυξης του  ενεργειακού τομέα αναφέρει τους εξής:

-ελαχιστοποίηση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από υψηλού κόστους εισαγόμενες πηγές ενέργειας, όπως το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
-οικονομική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο χαμηλών εκπομπών αερίων ρύπων
-εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη υποδομών και δικτύων που συμβάλλουν στην αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος
-αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία για τη χώρα, όπως είναι ο κατασκευαστικός κλάδος, η βιομηχανία χάλυβα και αλουμινίου, οι ενεργειακές υπηρεσίες κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.