Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Λειτουργούν οι Υγειονομ. Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ στις Μονάδες του ΠΕΔΥ

Ξεκίνησαν να λειτουργούν οι πρωτοβάθμιες και οι δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ στις μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ.


Μετά τη συγκρότηση των Υγειονομικών επιτροπών και για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες:
-Τα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσουν να
παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα γιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας κλπ), τα οποία θα διαβιβάζουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ.
Τα αιτήματα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προωθούνται από τα Τμήματα Εσόδων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα προς κρίση στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ) του ΕΟΠΥΥ.
Υπενθυμίζεται ότι οι γνωματεύσεις των υγειονομικών οργάνων (θεράπων γιατρός, ΑΥΕ ή ΒΥΕ) πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το χρονικό διάστημα ανικανότητας, την πάθηση κλπ, οι δε πρωτότυπες γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών θα διαβιβάζονται με ευθύνη των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή θα δίνονται στους ασφαλισμένους με έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής για διεκπεραίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.