Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

«Ηλεκτροσόκ» από την αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Σύμφωνα με την Eurostat η αύξηση στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έφτασε το 20% στην Ελλάδα – Αντίθετη πορεία για το φυσικό αέριο.  
Αντίθετη πορεία ακολουθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με αυτή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έφτασε το 20%, ενώ αντίθετα η τιμή
του φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Από τα στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας προκύπτει ότι στη χώρα η αύξηση στην τιμή ηλεκτρισμού ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά την Εσθονία (+22%), ενώ η μείωση στην τιμή φυσικού αερίου ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Ουγγαρία (-13%).
H μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους ήταν 17 ευρώ/100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 20,1 ευρώ/kWh και στην Ευρωζώνη 21,3. Εκπεφρασμένη σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ενιαίος υπολογισμός των τιμών με βάση το βιοτικό επίπεδο), η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα ήταν 19,4 ΜΑΔ ανά 100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 20,1 ΜΑΔ/100 kWh και στην Ευρωζώνη 20,7.
Παράλληλα, η μέση τιμή φυσικού αερίου στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους ήταν 8,9 ευρώ/100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 7,1 ευρώ/kWh και στην Ευρωζώνη 7,9. Εκπεφρασμένη σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν 10,1 ΜΑΔ ανά 100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 7,1 ΜΑΔ/100 kWh και στην Ευρωζώνη 7,7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.