Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Ποιοι τομείς εμποδίζουν την ανάπτυξη


Η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Οικονομίας, διαπιστώνει σε μελέτη που θα παρουσιάσει σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Η μελέτη τονίζει ότι παραμένει ισχυρός ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί σταθερά θετικός

ρυθμός ανάπτυξης, έστω και αν σταθεροποιείται μετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η απαραίτητη προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας έχει εξαντληθεί στο δημοσιονομικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουν ασκηθεί ισχυρές πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένου στις εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών και άμεσες επενδύσεις, από επιχειρήσεις και επενδυτές που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα αλλά και από εισροή κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, ο βιώσιμος δρόμος για την ανάπτυξη, διέρχεται από την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν, ιδίως από τη στιγμή που ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας, τόσο του δημοσίου, όσο και του τραπεζικού τομέα, αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει περιορισμούς εξαιτίας κυρίως του υψηλού κόστους.

Αναφορικά με την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, όπως σημειώνεται στην έκθεση, αυτή δεν εξαρτάται μόνο από τα σχετικά κόστη παραγωγής -στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες προσαρμογές- και τις τιμές των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αντίθετα συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητά τους, το τεχνολογικό τους περιεχόμενο και το βαθμό διαφοροποίησής τους.

Για την υλοποίηση των τεσσάρων κατευθύνσεων του μεταρρυθμιστικού κύματος ο ΙΟΒΕ επισημαίνει εννέα επιμέρους τομείς στους οποίους θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις. Οι τομείς και οι βασικές αλλαγές μεταξύ άλλων που αναφέρει η έκθεση είναι:

1. Δικαιοσύνη: Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος απονομής της δικαιοσύνης είναι κομβικό ζήτημα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς ενισχύει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές τους με τις εγχώριες εταιρίες και το κράτος. 

2. Φορολογικό πλαίσιο: Πέρα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για τη δημοσιονομική προσαρμογή, το φορολογικό πλαίσιο πρέπει να καταστεί ελκυστικό για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μέσω της απλοποίησης, της σταθερότητάς και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. 

3. Ασφαλιστικό σύστημα: Πλέον, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις σε βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού για να είναι βιώσιμο και δίκαιο, με προσθήκη ανταποδοτικού σκέλους στον πρώτο δημόσιο και συλλογικό πυλώνα του και προώθηση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του. Επιπλέον, είναι εφικτός ο περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών, πχ. μέσω αύξησης της χρήσης γενόσημων φαρμάκων, ενώ είναι δυνατή περαιτέρω αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων για τον περιορισμό του κόστους τους και την εξάλειψη της ύπαρξης ασφαλισμένων διαφορετικών ταχυτήτων. 

4. Νεανική ανεργία!: Τα στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, η στενή σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, η συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων και τα κίνητρα για την πρόσληψη νέων ανέργων μπορούν σταδιακά να μετριάσουν το μείζον πρόβλημα της νεανικής ανεργίας. 

5. Εκπαιδευτικό Σύστημα: Η ουσιαστική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος περνάει πλέον από την αποκέντρωσή του, τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, την πολύπλευρη υποστήριξη της καινοτομικότητας και τη συνεχή αξιολόγησή του.

6. Έρευνα και καινοτομία: Για τη δημιουργία ενός αποδοτικού Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας πρέπει να υποστηριχθεί η συνεργασία σε όλα τα δυνατά επίπεδα (περιφερειακό, δημόσιος-ιδιωτικός τομέας, επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί) και η εμπορική αξιοποίηση των καινοτομιών. Ωστόσο, απαιτείται κλιμάκωση των παρεμβάσεων πολιτικής με στόχους την ενίσχυση των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο ερευνητικό πεδίο, την υποστήριξη ανάπτυξης νέων συνεργατικών σχηματισμών και την αναβάθμιση των Περιφερειών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής Ε&ΤΑ.

7. Διαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνομία: Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί, με πρόσθετες θεσμικές τομές (ανεξάρτητη αρχή πάταξη της διαφθοράς) και στοχευμένες δράσεις (e-government). Ο δημόσιος τομέας πρέπει να απεγκλωβιστεί από την γραφειοκρατία και την πολυνομία και να προωθήσει την διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών. 

8. Προμήθειες δημοσίου: Η απλοποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου και η υποχρεωτική υλοποίηση ηλεκτρονικά όλων των κρατικών προμηθειών είναι τα απαιτούμενα αποφασιστικά μεταρρυθμιστικά βήματα για την ουσιαστική επιτάχυνση και τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

9. Εξαγωγικός τομέας: Με σχεδιασμό ολόπλευρης εξαγωγικής πολιτικής, απλοποίηση των διαδικασιών και θεσμική υποστήριξη της διεθνούς δικτύωσης των επιχειρήσεων, το στοίχημα της αλλαγής επιπέδου εξωστρέφειας στην ελληνική οικονομία μπορεί να κερδηθεί. Η μεταρρυθμιστική διαδικασία για την τόνωση της εξωστρέφειας πρέπει προσεχώς να εστιάσει στην περαιτέρω απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, την καλύτερη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων και την ταχύτερη διευθέτηση των φορολογικών συναλλαγών των επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με εξαγωγές.

Η μελέτη που που εκπονήθηκε από τον ΙΟΒΕ και την εταιρία The Boston Consulting Group με τίτλο «Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», με την υποστήριξη των επτά μεγάλων διμερών επιμελητηρίων της χώρας θα παρουσιαστεί σήμερα στις 12:30 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.