Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Ποιοι εορτάζουν σήμερα

Σήμερα 22/05/2014 εορτάζουν:
 
Άγιος Βασιλίσκος
Μνήμη της Β' Αγίας Οικουμενικής Συνόδου
Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας
Άγιος Μάρκελλος
Άγιος Κόδρος
Αγία Σοφία η Ιατρός
Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο βασιλεύς και θαυματουργός
Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας του Προυσκέως
Μνήμη της Θεοτόκου «εν Σοφιανοίς»
Άγιοι Αιμίλιος και Κάστος οι Αφρικανοί
Οσία Καλή
Αγία Ελένη της Ωξέρρης
Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος
 
Απολυτίκιο της ημέρας 22 Μαΐου 2014
Άγιος Βασιλίσκος
 
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
 
Ὡς βασίλειον δῶρον καὶ θῦμα ἅγιον, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων καὶ ἀθλοθέτῃ Θεῷ, δι’ ἀθλήσεως στερρᾶς προσήχθης ἔνδοξε· σὺ γὰρ τὴν πλάνην καθελὼν, στρατιώτης εὐκλεὴς, πανεύφημε Βασιλίσκε, τῆς ἀληθείας ἐδείχθης, Χριστῷ πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.