Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Τι προβλέπει απόφαση της Ζ. Μακρή για τις μονάδες ψυχικής υγείας

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εξέδωσε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή.

Με την εγκύκλιο, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας, ενώ


αντιμετωπίζονται προβλήματα που προέκυψαν κατά την πορεία εφαρμογής του νέου τρόπου κοστολόγησης, που σχετίζονταν με τον τρόπο υποβολής των στοιχείων, την κοστολόγηση των θεραπευτικών πράξεων, την προέγκριση και παρακολούθηση των δράσεων παρέμβασης στην κοινότητα, την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου κίνησης ωφελουμένων, τον έλεγχο των δηλούμενων στοιχείων.
Επίσης, καθίσταται σαφής η ανάγκη για πιστή τήρηση των διατάξεων περί οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής και ομαλή χρηματοδότησή τους, από τους υφιστάμενους προβλεπόμενους πόρους.
Μέσω της εγκυκλίου, διασφαλίζεται ένα πλαίσιο εφαρμογής ελέγχου των όρων αδειοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες ειδικότητες και τον αριθμό των εργαζομένων, τις ομάδες – στόχους του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και τα ανώτατα όρια αριθμού ωφελουμένων που δύνανται να εξυπηρετηθούν.
Τέλος, τίθεται στο επίκεντρο ο έλεγχος της μοναδικότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε όλο το εύρος των μονάδων όμοιου τύπου, ανά ωφελούμενο ημερησίως, της δυνατότητας των εργαζομένων να παρέχουν σε ωφελούμενους, ανά ημέρα, τις ζητούμενες υπηρεσίες, των προϋποθέσεων ένταξης και παραμονής των ωφελουμένων σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου και εν τέλει, της συνολικής παρακολούθησης του έργου των μονάδων.
Πηγή: onmed.gr


Read more: http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/313442-ti-provlepei-apofasi-tis-z-makri-gia-tis-monades-psyxikis-ygeias#ixzz32LMuR7h4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.