Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Goldman: Γιατί οι γερμανικές εταιρείες πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις στην περιφέρεια της Ευρωζώνης

Οι γερμανικές εταιρείες ετοιμάζονται να αυξήσουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, όπως δείχνουν πρόσφατες μελέτες.

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι οι γερμανικές επενδύσεις στην περιφέρεια δεν είναι αρκετές από μόνες τους για να αποκαταστήσουν τις  ισορροπίες στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Ωστόσο, ο συνδυασμός με άλλες μορφές προσαρμογής, όπως η εσωτερική υποτίμηση μέσω της αναπροσαρμογής των μισθών, η οικονομική αναδιάρθρωση μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η μετανάστευση εργατικού
δυναμικού προκειμένου να ξεπεραστούν οι γεωγραφικές αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας- οι FDI μπορούν να συνεισφέρουν στο να γίνει η Ευρωζώνη πιο αποτελεσματική σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Οι αναλυτές της Goldman επισημαίνουν επίσης ότι οι αναγκαίες, αν και οδυνηρές, προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να διορθωθούν οι χρηματοοικονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες στην Ευρωζώνη είναι εφικτές, αρκεί να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα περιθώρια προσαρμογής.

Ειδικότερα, αναφέρουν ως παράδειγμα ότι οι καλά δομημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά το μέγεθος οποιασδήποτε ανάγκης για εσωτερική υποτίμηση, περικοπές μισθών και μείωσης του κόστους ζωής στην περιφέρεια. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού.

Η “μετανάστευση” κεφαλαίων παρέχει επίσης περιθώρια μέσω των οποίων μπορεί να στηριχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή. Οι γερμανικές άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να έχουν καθοριστική συμβολή. Εάν οι γερμανικές εταιρείες επενδύσουν στις χώρες της περιφέρειας, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα μειωθούν οι εξωτερικές ανισορροπίες και η ανταγωνιστικότητα θα βελτιωθεί σε κατεύθυνση που θα βοηθήσει τη μείωση των ανισορροπιών στο εσωτερικό της Ευρωζώνης.

Οι νέες επενδύσεις ( green-field investment) θα αυξήσουν τα αποθέματα κεφαλαίων και την εν δυνάμει δραστηριότητα.

Ακόμη κι εάν οι FDI λάβουν τη μορφή περισσότερο αγοράς υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων παρά νέων επενδύσεων, μέσω των συναλλαγών αυτών θα αυξηθεί η έκθεση της Γερμανίας όχι πια στο χρέος της περιφέρειας, αλλά στις μετοχές της, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο και για τις δύο πλευρές.

Επιπλέον, οι αναλυτές τονίζουν ότι η παραγωγή της περιφέρειας μπορεί να επωφεληθεί από το γερμανικό branding και τη διείσδυση σε τρίτες αγορές.

Η Goldman τονίζει τέλος ότι οι FDE αποτελούν πολύ σημαντική μορφή κινητικότητας κεφαλαίων όταν οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι κατακερματισμένες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ευρωζώνης. Οι αναλυτές εξηγούν ότι οι γερμανικές εταιρείες αντί να δίνουν εμπορική πίστωση στους εμπόρους από τους οποίους προμηθεύονται στην περιφέρεια, θα ήταν προτιμότερο να εξαγοράσουν τις αντίστοιχες εταιρείες.

Πηγή:  newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.