Κάθε ισχυρός πόνος στην κοιλιά είναι το συνηθέστερο σύμπτωμα που συνοδεύει την οξεία κοιλία, δηλαδή κάθε αιφνίδια διαταραχή που συμβαίνει στην περιοχή της κοιλιάς και χρειάζεται συνήθως επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο κοιλιακός πόνος, όμως, συνοδεύεται συνήθως και από άλλα συμπτώματα, όπως: πυρετός, εμετός, διάρροια και ίκτερος.