Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση εφιστώντας την προσοχή σε όλα τα σωματεία σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των κλειστών γυμναστηρίων. 
Η Ομοσπονδία προειδοποίησε πως δεν